Architects

Doordacht. Zonder blabla.

De ervaring van je (potentiële) klant is veel meer dan je website of de folder die hij of zij toevallig te zien krijgt. Elke aanraking met je merk kan het maken of kraken. Wij onderzoeken de markt en je huidige raakvlakken met je (potentiële) klant en adviseren in hoe het beter of anders kan. We doen dit op de gebieden van marketing, interne communicatie, IT en je medewerkers. Hoe diepgaander het onderzoek, hoe beter we de architectuur kunnen bepalen om van jouw merk een succes te maken.

Wij verstrekken adviezen die bijdragen aan de resultaten, groei of transformatie van uw onderneming in Vlaanderen. We doen dat op een professionele, neutrale, onafhankelijke en ethisch verantwoorde manier. Elk advies wordt onderbouwd en opgesteld op maat van uw bedrijf. Op basis van dit advies kunt u een gefundeerde beslissing nemen en/of actie ondernemen.

Je huidige bedrijfsvoering bevragen we via je klanten en je medewerkers én je klanten die hebben afgehaakt. Uit deze informatie en uit eigen expertise maken we een gedegen analyse. Vanuit deze analyse gaan we op zoek naar de kern van je bedrijf en adviseren we je hoe je je bedrijfsvoering hierop af kan stemmen. We volgen desgewenst ook de implementatie van de adviezen op.

Wij zijn geregistreerd als betrouwbare dienstverlener door de Vlaamse Overheid onder het nummer DV.A238699. Voor meer info kan je met mij contact opnemen of op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Onder ‘advies’ verstaat de KMO-portefeuille de verzameling van schriftelijke, specifieke raadgevingen en aanbevelingen, die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een helder geformuleerd advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie, en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige functioneren van de onderneming.